Vải – Bảng Màu Vải

Hiện tại New Focus nhận làm đồng phục với các chất liệu vải

1. Thun cá sấu 100% (4 chiều, 2 chiều), đủ màu.

2.Thun cotton 100% (4 chiều, 2 chiều), đủ màu.

3. Thun cá sấu 65% (4 chiều, 2 chiều), đủ màu.

4. Thun cotton 65% (4 chiều, 2 chiều), đủ màu.

5. Thun cá sấu 35% (2 chiều), phổ biến 2 màu đen và trắng, màu khác đặt trên 200 cái.

6. Thun cotton 35% (2 chiều ), phổ biến 2 màu đen và trắng, màu.

loai vai new focus

Màu vải

mau vai new focus